Betonwerk Hotel van der Valk Veenendaal


Op de bouw van het nieuwe hotel van Van der Valk in Veenendaal ligt zo’n hoge tijdsdruk, dat samen met de onderaannemers is gezocht naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te bouwen. Dit leidde onder andere tot een aantal aanpassingen in het betonwerk. Mede door deze aanpassingen kon de fundering voor het 150 kamers tellende hotel en een parkeergarage in de onderste twee lagen, in de begrote tien weken worden gerealiseerd.


Vandervalk-Veenendaal

“In overleg met de constructeur hebben we overleg gehad over bepaalde manieren van wapenen. Door wat te veranderen, konden we het makkelijker en prijstechnisch interessanter maken”, vertelt Niek Augustinus van Aannemersbedrijf T.W. Augustinus B.V. uit Ochten. Als vaste onderaannemer voor Dura Vermeer kwam ook dit project bij Augustinus terecht. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in betonwerken, compleet met wapening, bekisting en beton. “Wij maken een deeltje van de bouw, maar dat maken we wel helemaal compleet.” Vanuit hun eigen expertise kunnen ze opdrachtgevers adviseren over aanpassingen die de doorlooptijd kunnen verkorten en de kosten kunnen beperken, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Bij Hotel Van der Valk leidde dit ertoe dat sommige funderingsplaten een andere vorm hebben gekregen. “Sommige zijn langer geworden, andere zijn samengevoegd, zodat er minder beton en minder arbeid in ging zitten”, legt Augustinus uit. Ook werden driehoekige vormen vierkant gemaakt. “Want die zijn gemakkelijker om te wapenen.” Augustinus vervolgt: “Wij maken dagelijks calculaties om funderingen uit te rekenen. Doordat we goed weten wat iets kost, weten we ook waar voor ons besparingen te halen zijn en hoe we het zo efficiënt mogelijk kunnen maken.”
Vandervalk-Veenendaal-2

Compleet

Augustinus: “Vroeger deed de aannemer het complete werk, maar tegenwoordig zijn steeds meer mensen, kennis en materiaal voor nodig – bekistingsmateriaal, kranen, betonpompen – om het werk snel en vakkundig uit te kunnen voeren. Daarom worden deze delen steeds meer uitbesteed aan onderaannemers zoals wij. Dit is het nieuwe bouwen; het moet allemaal snel en vakkundig. De aannemer gaat steeds meer een coördinerende rol krijgen en werkt met gespecialiseerde onderaannemers. Wij zijn gespecialiseerd in betonwerken, bij voorkeur in de grond, tot aan het maaiveld. Wij pakken alles aan vanaf het moment dat de heipalen in de grond zitten en we zorgen ervoor dat we op tijd klaar zijn voordat de rest van de bouw gaat beginnen en de aannemer het gebouw erop kan zetten. Of er nu een kelder, fundering of betonvloer onder zit, dat maakt ons niet uit. We hebben alles in eigen huis: een wapeningscentrale, bouwkranen, bekistingen en betonpompen. De aannemer weet dan ook waar hij aan toe is, voor één bedrag.”

Dat Augustinus ook boven de grond kan werken, bewijst het bedrijf wel bij Hotel Van der Valk, waar het ook de druklagen op de vloeren (25.000 vierkante meter) stort. “Op de iedere verdiepingsvloer worden kanaalplaten gelegd. Daarop komt een druklaag voor de stabiliteit en de draagkracht.” Vanwege het grote uitkragende deel, is een standaard fundering niet voldoende. “Daarom moet een bepaalde stabiliteit uit de liftkernen worden gehaald. Enorme poeren van 2,5 tot 3 meter dik met 300 kuub beton zorgen samen met deze liftkernen voor de stabiliteit van het gebouw.”

Bouwinfo

OPDRACHTGEVER: Van der Valk hotels Veenendaal
ONTWERP: BIAS Architecten, Rotterdam
CONSTRUCTEUR: IBT Ingenieurs, Veenendaal
UITVOERING: Dura Vermeer, Hengelo, Aannemersbedrijf T.W. Augustinus B.V., Ochten
INSTALLATIES: Lammerink Installatiegroep (E), Linthorst installatietechniek, Apeldoorn (W)
BOUWPERIODE: april 2013 – oktober 2014

Bron: Beton- & Staalbouw
Download het complete artikel